Αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Print Friendly

imgres

Προς:
Τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Αυξημένες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφορά, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την πλειοψηφική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων σχετικά με τον καθορισμό υπέρμετρα αυξημένων τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου για τα έτη 2011-2013 στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.
Αναφορά_αντικειμενικές αξίες_04.09.2013
Απάντηση_Υπουργείο Οικονομικών