• Home »
  • Ερωτήσεις »
  • ΕΡΩΤΗΣΗ | Εμπροσθοβαρή, συνεχιζόμενα (phasing) και νέα μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ | Εμπροσθοβαρή, συνεχιζόμενα (phasing) και νέα μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

Μέγεθος Γραμματοσειράς
  • -  +  
Print Friendly

ionia-odosΣε μια εποχή που η Οικονομία βρίσκεται στη χειρότερη δυνατή θέση από όλα τα προηγούμενα έτη, η υλοποίηση μεγάλων έργων είναι κομβική για τη δημιουργία και τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην υλοποίηση των έργων. Με τον τρόπο αυτό και η αγορά θα πάρει μπροστά και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών μέσα από τη δημιουργία νέων υποδομών και όχι μόνο.

Ακριβώς αυτό το σχεδιασμό και τα ερωτήματα αποτυπώνει σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ζητώντας απαντήσεις.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Εμπροσθοβαρή, συνεχιζόμενα (phasing) και νέα μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

08.02.2017

Με την λήξη επιλεξιμότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στις 31/12/2015 η εισροή κοινοτικών πόρων ουσιαστικά έληξε, δεδομένου του ότι οι διαθέσιμοι πόροι απορροφήθηκαν στο σύνολό τους.  Μετά την ημερομηνία αυτή, ουσιαστικά η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έργα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με ιδιαίτερα χαμηλά έως σήμερα ποσοστά απορρόφησης.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που δηλώθηκαν από έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα έτη 2015 και 2016 προέρχονται από συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από εμπροσθοβαρή (μεταφερόμενα) έργα τα οποία είχαν αρχικά ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ ελάχιστα είναι τα νέα έργα που εντάχθηκαν έως σήμερα. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη τον Οκτώβριο του 2014, σε συνέχεια σχετικής διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., μερίμνησε για την ομαλή μετάβαση στην νέα Προγραμματική Περίοδο,  και την αποφυγή «κενού» υλοποίησης έργων και πραγματοποίησης δαπανών. Ειδικότερα με την υπ. αριθμ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15-10-2014 επιστολή του Γ.Γ. ΕΣΠΑ με θέμα : «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020», εξασφαλίστηκε η δυνατότητα ωρίμανσης και έναρξης νέων έργων (εμπροσθοβαρή) τα οποία στην συνέχεια θα μεταφέρονταν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η τότε αντιπολίτευση κατήγγειλε την προσωρινή υπερδέσμευση του ΕΣΠΑ 2007-2013 μιλώντας για κακοδιαχείριση, ενώ η αλήθεια είναι ότι με αυτή ακριβώς την υπερβάλλουσα δεξαμενή έργων κατάφερε να εξασφαλίσει  την ελάχιστη αυτή απορρόφηση κατά τα δυο τελευταία χρόνια και την διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα έτη 2015-2016.

Αντίθετα, σε ότι αφορά στην ωρίμανση, προετοιμασία διαγωνισμών και έναρξη νέων μεγάλων έργων το Υπουργείο εμφανίζει μηδενική απόδοση. Ούτε ένα μεγάλο έργο δεν έχει, όχι μόνο ξεκινήσει, αλλά ούτε καν ενταχθεί σε πρόγραμμα. Με την λογική της διαγραφής των προηγούμενων προγραμματιζόμενων δράσεων (βλέπε εργοστάσια απορριμμάτων ΣΔΙΤ), την κακή νομοθέτηση (βλέπε νέο νόμο για τα Δημόσια Έργα που χρειάστηκε σειρά τροποποιητικών διατάξεων και εγκυκλίων με αποτέλεσμα για μήνες να μην γίνονται διαγωνισμοί) και την απραξία, φτάσαμε πλέον στο τρίτο έτος του νέου ΕΣΠΑ.  Δεδομένου μάλιστα του σημαντικού χρόνου που θα απαιτηθεί από την ουσιαστική έναρξη των μεγάλων έργων μέχρι και την ολοκλήρωσή τους, ήδη τίθεται σε αμφισβήτηση η ολοκλήρωση τους εντός των προθεσμιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 (βλέπε κατακερματισμός του έργου για τον νέο οδικό άξονα Πάτρα-Πύργος με δυο –τουλάχιστον- χρόνια καθυστέρηση ο οποίος δεν έχει ακόμη υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε. και σειρά άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα). 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, και με δεδομένου του ότι η οικονομία βρίσκεται στη χειρότερη δυνατή θέση από όλα τα προηγούμενα έτη και κανένα διαθέσιμο Ευρώ από την χρηματοδότηση της Ε.Ε. δεν περισσεύει για την διατήρηση / δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)Ποιο το ύψος των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών που αντιστοιχούν σε έργα συνεχιζόμενα (phasing) από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ποιο το ποσοστό ως προς το σύνολο των μέχρι σήμερα εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών αντίστοιχα του ΕΣΠΑ 2014-2020;

2)Ποιο το ύψος των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών που αντιστοιχούν σε εμπροσθοβαρή έργα που είχαν αρχικά ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και ποιο το ποσοστό ως προς το σύνολο των μέχρι σήμερα εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών αντίστοιχα του ΕΣΠΑ 2014-2020;

3)Ποιο το ύψος των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών που αντιστοιχούν σε νέα έργα που ξεκίνησαν κατά τα δυο προηγούμενα έτη και ποιο το ποσοστό ως προς το σύνολο των μέχρι σήμερα εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών αντίστοιχα του ΕΣΠΑ 2014-2020;

4)Ποια είναι τα νέα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία θα ξεκινήσουν την υλοποίησή τους κατά το τρέχον έτος 2017;

20170802 ΕΡΩΤΗΣΗ Εμπροσθοβαρή, συνεχιζόμενα και νέα μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ