Οικονομία & Ανάπτυξη


  • ΕΡΩΤΗΣΗ | Στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας

    Ερώτηση για την αθέτηση των υποσχέσεων της Κυβέρνησης απέναντι στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας ανέδειξε παραδείγματα μέσα από τα οποία είναι εμφανής η μείωση των επιδομάτων στις οικογένειες αυτές, σε μία περίοδο που τα οικογενειακά εισοδήματα των Ελλήνων συρρικνώνονται λόγω της οικονομικής πολιτικής […]


  • ΕΡΩΤΗΣΗ | Αναποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

    Τριάντα μήνες μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι κοινή παραδοχή πως απέτυχε. Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κονδύλια παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.

  • ΕΡΩΤΗΣΗ | Αντίτιμο παραχώρησης εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2026-2046)

    Σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, η σύμβαση αυτή τελούσε υπό την αίρεση έγκρισής της από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG COMP) θα εξέταζε τους όρους και το αντίτιμο της συμφωνίας. Αυτός ο έλεγχος σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, είχε ως συνέπεια το τίμημα να αυξηθεί κατά 127% προς όφελος του ελληνικού Δημοσίου, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως το ελληνικό κράτος θα ζημιωνόταν 600 εκατ. ευρώ αν δεν υπήρχε η παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών.