Ομιλίες

  • Εγκαίνια του δεύτερου ετήσιου «Μοντέλου Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων» (EuroSimulation)

    Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκαν στην Παλαιά Βουλή τα εγκαίνια του δεύτερου ετήσιου «Μοντέλου Ευρωκοινοβουλίου» (EuroSimulation), δηλαδή του συνεδρίου προσομοίωσης των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων κοινοτικών οργάνων. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. (Επιστημονικός Όμιλος Νέων Πολιτικών Επιστημόνων) και αποτελεί πρωτοβουλία φοιτητών από σχολές νομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών.