Κοινοβούλιο


 • ΕΡΩΤΗΣΗ | Κραυγή αγωνίας για το Κέντρο της Αθήνας

  Η περιοχή πέριξ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων δοκιμάζεται καθημερινά από φαινόμενα βαριάς παρανομίας. Η πραγματικότητα αυτή, δεν τιμά ούτε το χώρο, αλλά κυρίως ούτε το Κέντρο της πρωτεύουσας μιας σύγχρονης χώρας.


 • ΑΝΑΦΟΡΑ | Επιστολή Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου

  ΑΝΑΦΟΡΑ 22.03.2018 Προς: Υπουργείο Οικονομικών Θέμα: Επιστολή Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου για την επίσπευση των διαδικασιών προστασίας των ακτών από τις μέδουσες κ. Υπουργέ, σας προωθώ επιστολή του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου, με την οποία αιτείται την επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου να τοποθετηθούν ειδικά δίκτυα προστασίας των ακτών από τις μέδουσες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο, […]


 • ΒΙΝΤΕΟ | Εισήγηση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104

  Η Ελλάδα είναι η προτελευταία από τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., που συμμορφώνει το εθνικό της δίκαιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/104. Ως Εισηγητής εκ μέρους της ΝΔ στο νομοσχέδιο ενσωμάτωσης της, υπογράμμισα τα βασικότερα σημεία, καθώς και το γεγονός πως πλέον τα θύματα των καρτέλ έχουν την δυνατότητα να αποκατασταθούν με αποζημίωση.


 • ΕΡΩΤΗΣΗ | Προκήρυξη Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»

  Στη δράση «Επιχειρούμε Έξω» που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :


 • ΕΡΩΤΗΣΗ | Κλείσιμο διώρυγας της Κορίνθου

  Εύλογα δημιουργούνται σημαντικά ερωτηματικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά και όλων των δραστηριοτήτων εντός του καναλιού, τα οποία θα πρέπει η η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) να εξετάσει προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για ατύχημα στο προσεχές μέλλον.