Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο | Συνδέοντας την έρευνα με την καινοτομία

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Άρθρο μου στην Εφημερίδα “Παραπολιτικά”, με τίτλο “Συνδέοντας την έρευνα με την Καινοτομία”…

Σήμερα, η παραγόμενη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Έρευνας, παραμένει σε σημαντικό βαθμό εσωστρεφής, χωρίς να δημιουργούνται δευτερογενείς επωφελείς επιδράσεις στην οικονομία της χώρας.

Στη μελέτη European Innovation Scoreboard που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να αξιολογήσει τις επιδόσεις του συστήματος καινοτομίας κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. αλλά και επιλεγμένων τρίτων χωρών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 20η θέση Πανευρωπαϊκά (9η από το τέλος) στο Δείκτη Καινοτομίας. Είναι τελευταία στην προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, στο «φιλικό» περιβάλλον για την καινοτομία, την ευρυζωνικότητα, αλλά και την εξαγωγή προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση στις αιτήσεις για πατέντες σχεδίου, ενώ έχει τη 18η θέση από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δείκτη “Ένταση Ε&Α” για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να αποτελούν κεντρική στρατηγική προτεραιότητα. Στόχος μας, είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην γνώση και την αξιοποίησή της μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η αύξηση των κονδυλίων της έρευνας από το Δημόσιο, αλλά κυρίως από τον Ιδιωτικό τομέα, κρίνεται αναγκαία. Όμως αυτό από μόνο του, δεν αρκεί. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, αλλά και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν σε περισσότερες εταιρείες και φορείς, να εμπιστευθούν τη χώρα και τους επιστήμονές μας. Να πραγματοποιούν καινοτόμα έρευνα στην Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθούν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός αξιοκρατικού συστήματος έρευνας και τεχνολογίας, το οποίο να στηρίζει την καινοτομία, να δημιουργεί υπεραξία για ερευνητές και επιχειρήσεις και θα πείσει τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ότι έχουν την επιλογή του επαναπατρισμού. Να γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα και οι συνθήκες οι οποίες τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τους επαγγελματικούς στόχους στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Να γνωρίζουν πως υπάρχουν θέσεις στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα για να τους υποδεχτούν και κυρίως ότι υπάρχει αξιοκρατία και διαφάνεια στην επιλογή και την εξέλιξή τους.

Απαιτούνται όμως, μια σειρά από παρεμβάσεις που κρίνονται επιτακτικές όχι μόνο για τη λειτουργία της οικονομίας της χώρας, αλλά και που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, όπως το έχουμε οραματιστεί. Παρεμβάσεις, που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την άρση των διοικητικών βαρών για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, την απλοποίηση της νομοθεσίας και τη σταθεροποίηση της φορολογικής πολιτικής.

Σκοπός μας, δεν είναι να γκρεμίσουμε τις υπάρχουσες δομές αλλά να τις βελτιώσουμε, ώστε οι ερευνητές να παραμένουν αφοσιωμένοι στην επιστημονική τους έρευνα αντί να αναλώνονται σε διαδικασίες που τους καθυστερούν και τους αποσπούν.