Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο “ΤΑ ΝΕΑ” | Έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

4 Ιουνίου 2022

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα και την σύνδεσή της με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Παρά τις πρωτόγνωρες και παγκόσμιες προκλήσεις των καιρών μας, όπως η πανδημία, η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, καταβάλουμε συστηματικές προσπάθειες ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες, επιστήμονες και ερευνητές να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα από την Ελλάδα.

Προκειμένου να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τον χώρο έρευνας της χώρας ρυθμίσαμε για πρώτη φορά τον θεσμό της εταιρείας-τεχνοβλαστού των ερευνητικών οργανισμών (spin-off). Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών-τεχνοβλαστών, με σαφείς απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα σχετικά με την ίδρυση, την λειτουργία, ή ακόμα και το κλείσιμό τους. Με την πρωτοβουλία αυτή προωθείται η ενσωμάτωση της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην πραγματική οικονομία, με αμοιβαία οφέλη για όλους.

Επίσης, ιδρύσαμε το Elevate Greece, την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής, αξιολόγησης και ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά η Πολιτεία παρέχει εξειδικευμένα κίνητρα και οικονομικά οφέλη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους, προαίρεση μετοχών (stock options) και παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Πρόσφατα, μάλιστα, προχωρήσαμε στη μετεξέλιξη του Elevate Greece σε εταιρεία του Δημοσίου, ώστε να παρέχονται ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες.

Παράλληλα, προωθήσαμε την αύξηση των υπερεκπτώσεων των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) από το 130% στο 200%, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα & ανάπτυξη (R&D), αλλά και για να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες εταιρείες από το εξωτερικό.

Αξιοσημείωτο είναι πως την περασμένη χρονιά, είχαμε την μεγαλύτερη αύξηση (+17,2%) της τελευταίας δεκαετίας στον δείκτη έντασης Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), οι οποίες ανήλθαν ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2020 σε 1.50%, έναντι του 1.28% του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Προκειμένου η να διευκολυνθεί η διεξαγωγή της έρευνας και η εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας, δρομολογήσαμε την δημιουργία της πρώτης Πολιτεία Καινοτομίας στην Αττική (ΧΡΩΠΕΙ) και το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη – ThessINTEC. Σε αυτούς τους χώρους αναμένεται να φιλοξενηθούν ερευνητές, τεχνοβλαστοί, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα R&D εταιρειών και βιομηχανιών που θα παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της πολιτείας και της κοινωνίας.

Σημαντικές δράσεις στις οποίες προχωρήσαμε ακόμη, μέσω ΕΣΠΑ, είναι οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) και τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στη χώρα και μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στα θέματα των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, της παραγόμενης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τους ερευνητικούς φορείς.

Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και η σύνδεση τους με την επιχειρηματικότητα αποτελούν πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την χώρα μας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της εξωστρέφειας του οικοσυστήματος καινοτομίας, σε συνδυασμό με το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον που διαθέτει σήμερα η χώρα μας.