Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο “ΤΑ ΝΕΑ” | Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

20 Αυγούστου 2022

«Πλέον έχουμε εισάγει τον θεσμό των Κέντρων Ικανοτήτων στη χώρα, ενώ παρακολουθούμε συστηματικά την εξέλιξή του. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στον τομέα της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα» σημειώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα Κέντρα Ικανοτήτων.

Ο υφυπουργός αναφέρει ότι στη δράση του ΕΣΠΑ για τα Κέντρα Ικανοτήτων εγκρίθηκαν 12 από τις 17 αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν και πρόκειται για νέες δομές που προέρχονται από σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στους πέντε από τους οκτώ τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά – Κατασκευές, Υγεία και Φάρμακα, Αγροδιατροφή, και Ενέργεια.

Αναλυτικά το άρθρο του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα:

Κέντρα Ικανοτήτων – Competence Centers

Τα «Κέντρα Ικανοτήτων» (Competence Centers) παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες καινοτομίας σε επιχειρήσεις, ιδίως σε μικρομεσαίες, ενώ παράλληλα επιχειρούν την μεταφορά τεχνολογίας σε αυτές. Διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία ώστε να βοηθήσουν ουσιαστικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υλοποιούν συστηματικά δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα και την σύνδεσή της με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ενώ το ποσό εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης ανέρχεται στα 22,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,05 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη.

Στόχος είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Ικανοτήτων. Σε αυτά επιτυγχάνεται η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. Παράλληλα, μέσω των Κέντρων Ικανοτήτων, ενθαρρύνεται η μεταφορά τεχνολογικών λύσεων σε διαδικασίες παραγωγής, αλλά και η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Συμβάλουν, ακόμη, στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Τέλος, τα Κέντρα Ικανοτήτων αποσκοπούν στην κατάρτιση των επιχειρήσεων για την απόκτηση αναγκαίων δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον κλάδο της βιομηχανίας, με στόχο τον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Στη Δράση για τα Κέντρα Ικανοτήτων εγκρίθηκαν 12 από τις 17 αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν, κατόπιν θετικής αξιολόγησης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για νέες δομές που προέρχονται από σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στους πέντε από τους οκτώ τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά – Κατασκευές, Υγεία & Φάρμακα, Αγροδιατροφή, και Ενέργεια.

Πλέον έχουμε εισάγει τον θεσμό των Κέντρων Ικανοτήτων στη χώρα, ενώ παρακολουθούμε συστηματικά την εξέλιξή του. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στον τομέα της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά τους Φορείς Έρευνας με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Τα Κέντρα Ικανοτήτων, σε συνδυασμό με τις δράσεις των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας, των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και την Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», αποτελούν ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας που διεξάγεται στην χώρα με την επιχειρηματικότητα και, επομένως, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.