Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο “ΤΑ ΝΕΑ” | Το Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας πιο εξωστρεφές από ποτέ.

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

26 Μαρτίου 2022

Έχοντας διανύσει περισσότερο από 2 χρόνια στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία, η εικόνα της Ελλάδας στην διεθνή κοινότητα, όσον αφορά το οικοσύστημα καινοτομίας, έχει αλλάξει ριζικά. Σαφώς, για την επιτυχία αυτή έγιναν στοχευμένες ενέργειες με γνώμονα τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας για το οικοσύστημα καινοτομίας και την ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Το #ElevateGreece γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων. Πλέον, στην πλατφόρμα υπάρχουν 567 εγγεγραμένες επιχειρήσεις, με περισσότερους από 5.000 απασχολούμενους. Είναι ξεκάθαρο πως μιλάμε για ένα χρήσιμο εργαλείο, που βοηθά στην στοχευμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων. Στο προσεχές διάστημα, πρόκειται να δημοσιευθεί και η απολογιστική έκθεση για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Elevate Greece, από την οποία μπορούν να εξαχθούν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τα επιχειρηματικά και εισοδηματικά τους μοντέλα και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχουμε καταλήξει στην άποψη ότι η μεγάλη δυναμική του ElevateGreece μπορεί να συνεχιστεί μέσα από το μετασχηματισμό του σε εταιρεία του Δημοσίου, με τα χαρακτηριστικά όμως του ιδιωτικού τομέα, καθώς απαιτούνται ειδικές ικανότητες και γνώση του αντικειμένου για αποδοτικότερη λειτουργία. Αποστολή της εταιρείας θα είναι η αποτελεσματική διασύνδεση και ο συντονισμός όλων των μερών του Ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας

Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας και της ερευνητικής κοινότητας είναι πρωταρχικός μας στόχος. Σημαντική κίνηση η άυξηση των υπερεκτπώσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη, από το 130% στο 200%. Πρόκειται για μία ενέργεια που αφενός στοχεύει στην περαιτέρω κινητοποίηση των εν Ελλάδι επιχειρήσεων να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία, και αφετέρου στην προσέλκυση ξένων επενδυτών. Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε πρόσφατα την μεγαλύτερη αύξηση (+17,2%) της τελευταίας δεκαετίας, που πέτυχε η χώρα μας στον δείκτη έντασης δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, από την μεριά της Ελληνικής Πολιτείας είναι ήδη σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις εταιρείες – τεχνοβλαστούς (Spin-Off), και υλοποιούνται δράσεις για την ανάπτυξη των γραφειων μεταφοράς τεχνολογίας, των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) και των κέντρων ικανοτήτων (competence centers). Πρόκειται για δράσεις που θα δώσουν μία επιπλέον ώθηση στην πολλά υποσχόμενη ερευνητική κοινότητα της χώρας μας.

Τέλος, πραγματοποιούνται διαρκώς νέες επαφές με τα οικοσυστήματα καινοτομίας του εξωτερικού. Οι συναντήσεις με διάφορους συντελεστές της κοινότητας καινοτομίας στο Ισραήλ και τις Η.Π.Α. και τελευταία η επίσκεψη στο Ντουμπάϊ και το Άμπου Ντάμπι, μαζί με 15 εκπροσώπους ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, θέτουν στέρεες βάσεις συνεργασίας όλων των φορέων.

Χωρίς καμία αμφιβολία, το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δείχνει πως έχει εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες. Οι ιστορίες επιτυχίας είναι ουκ ολίγες και υποχρέωση της Πολιτείας είναι να συνεχίσει, με αμείωτη ένταση, να δίνει κίνητρα και ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες να μπουν στην αγορά και να κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη.