Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο | Το ”ΒΗΜΑ” της Κυριακής

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

22 Ιανουαρίου 2023

Σήμερα στην Εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μου, όπου γράφω για την «μετεξέλιξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.»

Η ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και η αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην χώρα μας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Πολιτεία.

Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε υλοποιήσει σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις με σκοπό να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι ταλαντούχοινέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα απότην Ελλάδα.

Σύμμαχο της Πολιτείας για την στήριξη και την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας αποτελεί το Εθνικό Μητρώο των Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece, που αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Άνάπτυξης και Επενδύσεων.

Μέσω της πλατφόρμας παρέχονται εξειδικευμένα κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως φορολογικές εκπτώσεις για επενδυτικούς αγγέλους, μετοχές προαίρεσης και δράσεις ΕΣΠΆ για την ενίσχυση της ρευστότητας των startups που επλήγησαν λόγω της πανδημίας του Covid-19. Πρόσφατα, μάλιστα, προχωρήσαμε στην μετεξέλιξη του Elevate Greece από πλατφόρμα σε Άνώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, προκειμένου να παρέχουμε περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε Ελληνες επιχειρηματίες, αλλά και να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Παράλληλα, ρυθμίσαμε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς (spin-off), ώστε να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στους Ερευνητικούς Φορείς. Για την περαιτέρω ανάδειξη των δυνατοτήτων της ερευνητικής κοινότητας, το Υπουργείο Άνάπτυξης και Επενδύσεων υλοποίησε, ακόμη, μέσω ΕΣΠΆ δράσεις όπως οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί καινοτομίας, τα Κέντρα Ικανοτήτων και τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Η στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας ενισχύεται και από το Ταμείο Άνάκαμψης, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για αρκετές δράσεις, 200 εκ των οποίων θα αξιοποιηθούν για την επέκταση και αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων. Στόχος είναι να ενισχυθεί ηπροώθηση προγραμμάτων Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε&Ά/R&D) σε τομείς αιχμής, καθώς και η αντιστροφή του brain-drain.

Καταλυτικό ρόλο στην αντιστροφή του εν λόγω φαινομένου θα παίξει αναμφίβολα και ηδημιουργία δύο υπερσύγχρονων χώρων καινοτομίας – της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Άττική και του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη – οι οποίοι θα φιλοξενήσουν ερευνητές, startups και τμήματα R&D.

Η παράλληλη αύξηση του ποσοστού υπερέκπτωσης για δαπάνες σε Ε&Α, από το 130% στο 200%, έχει δημιουργήσει ένα πιο φιλικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ωθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στο R&D, και προσελκύοντας ακόμα περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα έχει καταστεί ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ανακτώντας την εμπιστοσύνη διεθνών αγορών.

Ήδη, εταιρείες όπως οι Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, AWS κ.ά., επιλέγουν την χώρα μας για επενδύσεις σε τομείς αιχμής, απασχολώντας νέους Έλληνες επιχειρηματίες και επιστήμονες που έχουν πλέον την δυνατότητα να ξεδιπλώσουν τα ταλέντο τους και να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από την Ελλάδα.