Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο | LIFO

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

13 Δεκεμβρίου 2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΧΕΙ θέσει ως πρωταρχικό της στόχο τη σύνδεση του οικοσυστήματος καινοτομίας και της ερευνητικής κοινότητας με την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Σε ένα διάστημα τρεισήμισι χρόνων διακυβέρνησης έχουμε προβεί σε σημαντικές δράσεις προκειμένου να καλλιεργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα μένοντας στην Ελλάδα, σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ενδεικτική είναι η θεαματική ετήσια αύξηση του δείκτη έντασης των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) της τάξεως του 18%, που σηματοδοτεί την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δέκα ετών. 

Τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers) και οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) αποτελούν δράσεις τις οποίες προωθήσαμε μέσω ΕΣΠΑ, προκειμένου να αναδείξουμε περαιτέρω τις δυνατότητες της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στην καινοτομία. Πραγματοποιήσαμε, επίσης, για πρώτη φορά ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ωρίμανση και τη λειτουργία των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα για τη βέλτιστη οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η ενίσχυση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων θα επιτευχθεί και μέσω της εμβληματικής δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ», ύψους 300 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Η αύξηση των υπερεκπτώσεων για δαπάνες σε R&D από το 130% στο 200% αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο προκειμένου να ωθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε έρευνα και ανάπτυξη αλλά και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους επενδυτές από το εξωτερικό. Ήδη η χώρα μας αποτελεί έναν επενδυτικό προορισμό που προσελκύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον παγκόσμιων πρωταθλητών όπως οι Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon, Volkswagen κ.ά.

Ακόμη, πρόσφατα προχωρήσαμε στη σύναψη μια νέας σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στη χώρα. Έξι μεγάλα ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης πρόκειται να λάβουν συνολική χρηματοδότηση ύψους 119 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για την υποστήριξη της κατασκευής πολλαπλών ερευνητικών υποδομών, την αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και για την προμήθεια υπερσύγχρονου τεχνολογικού, εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού. Εκτός από τη βελτίωση των υποδομών των ανωτέρω ερευνητικών κέντρων της χώρας, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ αναμένεται να αποφέρει και νέες –περισσότερες από 700– καλά αμειβόμενες και ποιοτικές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, 525 εκ των οποίων απευθύνονται σε ερευνητικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης.

Η χρηματοδότηση του εν λόγω επενδυτικού έργου κυμαίνεται στο 50% της επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό για την επέκταση και αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ερευνητική ικανότητα των ερευνητικών κέντρων της χώρας και να συμβάλει στην προώθηση προγραμμάτων R&D σε τομείς αιχμής, καθώς και στην αντιστροφή του brain drain.

Προκειμένου να βελτιώσουμε, όμως, την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα , ρυθμίσαμε, για πρώτη φορά με αναλυτικό και συνεκτικό τρόπο, τον θεσμό της εταιρείας-τεχνοβλαστού των ερευνητικών οργανισμών (spin-off). Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών-τεχνοβλαστών, δίνοντας σαφείς απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα σχετικά με την ίδρυση, τη λειτουργία ή ακόμα και το κλείσιμό τους. Η εν λόγω πρωτοβουλία δίνει ώθηση ώστε να ενσωματωθούν στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα με αμοιβαία οφέλη για όλους.

Τέλος, μια αξιοσημείωτη δράση στην οποία προχωρήσαμε είναι η ίδρυση του Elevate Greece, του πρώτου εθνικού μητρώου των νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών-τεχνοβλαστών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σήμερα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων start-ups ανέρχεται στις 717, με περισσότερους από 6.700 νέους ταλαντούχους επιχειρηματίες και επιστήμονες να καινοτομούν σε 21 τομείς δραστηριοποίησης.

Πρωταρχικός ρόλος της πλατφόρμας είναι η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ταλαντούχων επιχειρηματιών, η εξωστρέφεια του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας και η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Μέσω της πλατφόρμας του Elevate Greece παρέχονται σημαντικά οικονομικά οφέλη, όπως φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), προαίρεση μετοχών (stock options) και παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, συνολικού ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ. Σημαντικές είναι, βέβαια, και οι δράσεις ανάδειξης και στήριξης των start-ups, όπως τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Η εξωστρέφεια που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα το οικοσύστημα καινοτομίας, σε συνδυασμό με το ελκυστικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που διαθέτει η χώρα μας, είναι μια συγκυρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Οι ιστορίες επιτυχίας ολοένα και αυξάνονται, ενώ υποχρέωση της πολιτείας είναι να συνεχίσει με αμείωτη ένταση να δίνει κίνητρα και ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες ώστε να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους και να υλοποιούν τις ιδέες τους από την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η χώρα μας να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε έναν κόμβο καινοτομίας, ανταγωνιστικό και ικανό να προσελκύει αφενός επενδύσεις μεγάλης εμβέλειας, αφετέρου επιστημονικά και επιχειρηματικά ταλέντα, συμβάλλοντας στην αντιστροφή του brain drain.