Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο pagenews.gr | Χρίστος Δήμας: Η Ελλάδα της δημιουργικότητας, της επιστήμης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

1 Απριλίου 2022

Ο Χρίστος Δήμας γράφει στο pagenews.gr για την Ελλάδα της δημιουργικότητας, της επιστήμης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας είναι στρατηγική προτεραιότητα της χώρας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Παρά τις πρωτόγνωρες προκλήσεις της εποχής μας, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είναι η πανδημία, ή η ενεργειακή κρίση κ.α, η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Αυτές οι αλλαγές έδωσαν σημαντική ώθηση με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα της στη διεθνή πολιτική και οικονομική σκηνή. Επιβεβαίωση όλων των παραπάνω είναι η θεαματική ετήσια αύξηση (+17,2%) στο δείκτη ένταση δαπανών σε Ε&Α, που σηματοδοτεί τη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 10 ετών.

Με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες οργανώσαμε από τα θεμέλια, βελτιώσαμε τη λειτουργία και την δυναμική του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, με στόχο να αναδείξουμε το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε. Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού μας, υπήρξε η δημιουργία του Elevate Greece. Ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας μας, αναγνωρίσαμε την ανάγκη καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ωστόσο σήμερα, με καταγεγραμμένες πλέον 546 εταιρείες, που απασχολούν περισσότερους από 5.000 εργαζομένους, δεν μιλάμε μόνο για ένα μητρώο καταγραφής, αλλά ουσιαστικά για ένα εργαλείο που για πρώτη φορά μπορεί να υποστηρίξει στοχευμένα τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα οικονομικά οφέλη ένταξης στο μητρώο, όπως τα φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους, η προαίρεση μετοχών (stock options) και η παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ, έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Μάλιστα, πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε και την έκθεση απολογισμού του Elevate Greece στην οποία παρουσιάζονται χρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των τομέων δραστηριότητας του. @-2-1

Θέλουμε όμως να παρέχουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες ώστε να είναι ανταγωνιστικοί διεθνώς από την Ελλάδα, και για αυτό το λόγο προχωρήσαμε στη μετεξέλιξη του Elevate Greece σε εταιρεία του Δημοσίου. Ο στόχος της εταιρείας είναι η εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας και η ανάδειξη περισσότερων συνεργείων εντός και εκτός της χώρας.

Για να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καινοτομία στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δρομολογήσαμε επίσης την δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Αττική και το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς – ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φυσικούς χώρους καινοτομίας, ανάλογους με αυτούς που διαθέτουν σύγχρονες πόλεις του εξωτερικού, όπου ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και βιομηχανιών θα δημιουργούν επιχειρηματικές συνέργειες παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

@-2-2

Η επιπλέον κινητροδότηση των επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία ήταν απαραίτητη για να ωθήσουμε Ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη αλλά και για να προσελκύσουμε εταιρείες από το εξωτερικό. Μία από τις σημαντικότερες μας πρωτοβουλίες είναι η αύξηση των υπερεκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από το 130% στο 200%. Παράλληλα, απλοποιήσαμε το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin off) και ενισχύουμε την εγκαθίδρυση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Επίσης, οι δράσεις με τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (innovation clusters) και τα κέντρα ικανοτήτων (competence centers) θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες και την δραστηριότητα της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

Η εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας είναι πια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη ευκαιριών. Για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία, μαζί με νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, πραγματοποιεί οργανωμένες αποστολές στο εξωτερικό. Έχουμε την βούληση και το ανθρώπινο δυναμικό να «εξάγουμε» την Ελλάδα της δημιουργικότητας, της επιστήμης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Την Ελλάδα για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι.

*Ο Χρίστος Δήμας, είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία και Βουλευτής Κορινθίας