Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρο powergame.gr | Elevate Greece: Το πρώτο μέσο χαρτογράφησης του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

19 Ιουνίου 2022

Το Elevate Greece σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το οικοσύστημα καινοτομίας και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μέχρι πρότινος η Ελληνική Πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιον τομέα δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν και τι χρηματοδότηση έχουν λάβει. Εύλογα λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για το οικοσύστημα καινοτομίας είναι δύσκολη η υλοποίηση αποτελεσματικής πολιτικής για την ενίσχυσή του.

Τα τελευταία τρία χρόνια, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συμβάλει ενεργά στην ανάδειξη και την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα από μια σειρά συστηματικών πρωτοβουλιών. Το Elevate Greece που ιδρύθηκε το 2020, λειτουργεί ως εθνικό μητρώο αξιολόγησης και καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιριών τεχνοβλαστών (spin-off) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρωταρχικός ρόλος της πλατφόρμας είναι η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ταλαντούχων επιχειρηματιών, και η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Πλέον, το Elevate Greece ολοένα και μεγαλώνει, αφού ο αριθμός των εγγεγραμμένων startups ανέρχεται στις 618, με συνολικά 5.900 εργαζόμενους ανάμεσα σε 21 τομείς δραστηριοποίησης, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των επίσημων υποστηρικτών. Τον Μάρτιο του 2022, μάλιστα, υπερψηφίστηκε το νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναβάθμιση του Elevate Greece με την μετεξέλιξή του από ηλεκτρονική πλατφόρμα σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες. Στόχος της σύστασης της εταιρείας είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας και η ανάδειξη περισσότερων συνεργείων εντός και εκτός της χώρας.

Το Elevate Greece δίνει την δυνατότητα στην Πολιτεία για πρώτη φορά να υποστηρίξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις με μέτρα που να είναι κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες των μελών οικοσυστήματος. Η συνολική χρηματοδότηση που έχουν λάβει οι ελληνικές startups από επενδυτικά κεφάλαια υπερβαίνει τα 15,45 εκατ. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Elevate Greece θεσπίστηκαν στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις από Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), όπου το 50% της επένδυσης εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. Αξιοσημείωτο είναι και το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα «δικαιώματα προαίρεσης» (stock-options) από μετόχους-ταλαντούχους εργαζομένους. Επιπρόσθετα, ως απάντηση στις οικονομικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19, εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις ΕΣΠΑ για παροχή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, για κεφάλαιο κίνησης αθροιστικού ύψους έως 100.000 € ανά επιχείρηση του μητρώου. Παράλληλα, το οικοσύστημα των startups ενισχύεται με «κεφάλαιο σποράς» και «ανάπτυξης» από τα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Funds), τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους χρηματοδοτούνται από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση.

Οι επιχειρήσεις-μέλη έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα ετήσια Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece, τη δωρεάν παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις προβολής, δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών με το Ερευνητικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας. Κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι Επίσημοι Υποστηρικτές του Elevate Greece, οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο των επιχειρήσεων – τραπεζικά ιδρύματα, επιχειρήσεις – καθώς και οι θεσμικοί φορείς. Πρόκειται ουσιαστικά για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων και των Επίσημων Υποστηρικτών, με την ταυτόχρονη πρόσβαση σε μια σειρά από δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για τα μέλη του Elevate Greece, όπως είναι οι διαγωνισμοί καινοτομίας (Hackathon), ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες υποστήριξης όπως τραπεζικά προϊόντα, δωρεάν σεμινάρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.

Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην αύξηση των υπερ-εκπτώσεων των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) από το 130% στο 200%, παρέχοντας ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για να ωθήσουμε τις Ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην Έρευνα & Ανάπτυξη, αλλά και να προσελκύσουμε περισσότερες εταιρείες από το εξωτερικό.