Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανασυγκρότηση νέων συλλόγων και ανανέωση επαγγελματικών αδειών των λειτουργούντων

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

psarades

Προς:
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Παράταση της προθεσμίας για τη δημιουργία και ανασυγκρότηση των νέων Συλλόγων Επαγγελματιών Αλιέων Π.Ε. Κορινθίας και ρύθμιση ζητήματος ανανέωσης επαγγελματικών αδειών από τις Λιμενικές Αρχές των ήδη λειτουργούντων Συλλόγων Π.Ε. Κορινθίας.
Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφορά, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τις θέσεις των εκπροσώπων των Συλλόγων επαγγελματιών αλιέων Π.Ε. Κορινθίας (βλ. συνημμένη επιστολή), σχετικά με την προθεσμία δημιουργίας και ανασυγκρότησης των νέων Συλλόγων Επαγγελματιών Αλιέων Π.Ε. Κορινθίας και την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών από τις Λιμενικές Αρχές των ήδη λειτουργούντων Συλλόγων Π.Ε. Κορινθίας.
Παρακαλώ όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις τους.

Αναφορά_σύλλογοι και επαγγελματικές άδειες_15.11.2012
Απάντηση_Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης