Αντικατάσταση οδηγών υπηρεσίας με ταξί

Print Friendly

taxi

Προς:
Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας
Θέμα: Επιστολή του Σωματείου Εργατοτεχνιτών- Ναυτεργατών και Υπαλλήλων Διώρυγος Κορίνθου.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφορά, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τις θέσεις του Προέδρου του Σωματείου Εργατοτεχνιτών-Ναυτεργατών και Υπάλληλων Διώρυγος Κορίνθου σχετικά με την απόφαση της διεύθυνσης και διοίκησης της εταιρείας για την αντικατάσταση των οδηγών της υπηρεσίας με ταξί.
Παρακαλώ όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις του.

Αναφορά_Αντικατάσταση οδηγών υπηρεσίας με ταξί_15.03.2013