Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΒΙΝΤΕΟ | Εισήγηση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Η Ελλάδα είναι η προτελευταία από τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., που συμμορφώνει το εθνικό της δίκαιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/104. Ως Εισηγητής εκ μέρους της ΝΔ στο νομοσχέδιο ενσωμάτωσης της, υπογράμμισα τα βασικότερα σημεία, καθώς και το γεγονός πως πλέον τα θύματα των καρτέλ έχουν την δυνατότητα να αποκατασταθούν με αποζημίωση.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημιά λόγω παράβασης του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού από επιχείριση ή από ένωση επιχειρήσεων, έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιώνει αποτελεσματικά και να επιτυγχάνει πλήρη αποζημίωση για την ζημιά που έχει υποστεί.