Διατήρηση Α.Τ. Ξυλοκάστρου

Print Friendly

Αστυνομία-σήμα1

Προς:
Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Διατήρηση σε λειτουργία του Α.Τ. Ξυλοκάστρου
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφορά, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τις θέσεις του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου σχετικά με τη διατήρηση σε λειτουργία του Α.Τ. Ξυλοκάστρου.
Παρακαλώ όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις της.

Αναφορά_διατήρηση Α.Τ. Ξυλοκάστρου_08.02.2013
Απάντηση_Υπουργείο Δημόσιας Τάξης