Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εισήγηση στην Επιτροπή Εξωτερικών & Άμυνας για τη Συμφωνία Ελλάδας-Αρμενίας (video)

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας ήταν εισηγητής στην κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας- Αρμενίας για θέματα σχετικά με την Ε.Ε. Η Συμφωνία αφορά τόσο τις σχέσεις  Ελλάδας- Αρμενίας  όσο και τις σχέσεις της Αρμενίας με την Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της δημοκρατίας και της οικονομίας της Αρμενίας και στην προσαρμογή της νομοθεσίας της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, προβλέπει τη συνεργασία της  Ελλάδας, ως κράτος- μέλος της Ε.Ε., με την Αρμενία σε διάφορους τομείς δράσης της Ε.Ε. καθώς και την παροχή γνώσεων από την Ελλάδα στα θέματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Συμφωνία θα προωθήσει όχι μόνο τις σχέσεις Αρμενίας-Ε.Ε. αλλά και τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα.