Επαναλειτουργία Α.Τ. Ζευγολατιού Κορινθίας

Print Friendly

Αστυνομία-σήμα1
Προς
Τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Επιστολή της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «Κοινωνία»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφορά, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την επιστολή της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «Κοινωνία».

Αναφορά_Επαναλειτουργία Α.Τ. Ζευγολατιού_15.10.2013
Απάντηση_Υπουργείο Δημόσιας Τάξης