ΕΡΩΤΗΣΗ | Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ

Print Friendly
Χρίστος Δήμας - Στο Βήμα της Βουλής των Ελλήνων

Χρίστος Δήμας – Στο Βήμα της Βουλής των Ελλήνων

Το ζήτημα της ενεργοποίησης των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ και Αναπλ.Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας ζητά με βάση τον προγραμματισμό που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στοιχεία για την πορεία δεκαέξι δράσεων που είχαν ως  εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το “α’ τρίμηνο του 2017”. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας και σε μια εποχή έλλειψης ρευστότητας θα μπορούσαν να προσφέρουν άμεσα πόρους στην αγορά προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγή και να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας. Παράλληλα, στην ίδια ερώτηση ο κ.Δήμας ζητά ενημέρωση για το κατά πόσο έχει ενισχυθεί σε προσωπικό και υποδομές το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίζεται τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν παρουσιαστεί ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, γεγονός που καθυστερεί την ενεργοποίηση των προγραμμάτων

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

Προς:  Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ

02.05.2017

Με δεδομένο το πρόβλημα απορρόφησης που αντιμετώπισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του οποίου οι επιδόσεις για το 2016 ήταν κάτω του στόχου (5.8% έναντι στόχου 7%), είναι αυτονόητη η ανάγκη επιτάχυνσης της αξιοποίησης του. Παράλληλα, το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία και κατά συνέπεια η ανασφάλεια που δημιουργείται για χιλιάδες εργαζόμενους, καθίσταται αναγκαία η μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τους ευρωπαϊκούς πόρους και η διοχέτευση τους το συντομότερο δυνατό στην αγορά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η ενίσχυση στρατηγικών τομέων της οικονομίας μπορεί να προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για χιλιάδες μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κυρίως όμως θα έδινε ανάσα ρευστότητας για χιλιάδες εταιρίες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν από ορισμένες πτυχές των παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων, ως τομείς έμφασης του σχεδιασμού ορίζονται οι παρακάτω: Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων. Ενέργεια. Εφοδιαστική Αλυσίδα. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες. Περιβάλλον. Τουρισμός. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Υλικά – Κατασκευές. Υγεία – Φάρμακα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σημαντικό εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να επωφεληθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, προσφέροντας σημαντική ασφάλεια στις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά και προοπτική για τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας.

Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη ταχύτατης απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και κατεύθυνσης των πόρων στους δικαιούχους που σήμερα δίνουν μάχη να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές, κόντρα στο αδιέξοδο της ύφεσης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Α) Σύμφωνα με τον “Οδηγό Επιχειρηµατικότητας – Χρηµατοδοτικά Εργαλεία του ΕΣΠΑ” που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, δεκαέξι δράσεις έχουν ως  εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το “α’ τρίμηνο του 2017”.

Συνεπώς, παρακαλώ να μας γνωρίσετε σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η υλοποίηση των παρακάτω αυτών δράσεων:

 1. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).
 3. Αναβάθμιση εταιρειών franchising.
 4. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση).
 5. Στοχευμένη ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 6. Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
 7. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.
 8. Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
 9. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ.
 10. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος & διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας – Αναβάθμιση Υπηρεσιών Helpdesk Εξωστρέφειας.
 11. Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».
 12. Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών” (Τεχνοβλαστοί Start up- Spin-off / Spin-out).
 13. Δημιουργία Θερμοκοιτίδων για την ενίσχυση start-up στις ΤΠΕ στον τομέα παροχής υπηρεσιών και διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση.
 14. Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία».
 15. Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικα.
 16. Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, πότε προγραμματίζεται η ενεργοποίηση όσων δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί; Παρακαλώ να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες.

Β) Σε απάντηση της Ερώτησης μας με Α.Π. 3126/2-21017 αναφέρεστε σε πρόβλημα που υφίσταται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίζεται τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει μέχρι σήμερα προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα; Παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία.

20170205 ΕΡΩΤΗΣΗ Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ