Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΡΩΤΗΣΗ | Προβληματική προκήρυξη προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Τα ζητήματα που εγείρονται από τη μικρή χρονικά προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπογράμμισε με Ερώτηση του ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας ζητά να ενημερωθεί για το λόγο που επιλέχθηκε προθεσμία μόλις δύο εργάσιμων ημερών, αλλά και στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχών που υποβλήθηκαν.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Προβληματική προκήρυξη προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»

12.03.2019

κα. Υπουργέ,

με Ερωτήσεις μου έχω πολλάκις αναφερθεί στη σημαντικότητα μεγιστοποίησης του οφέλους από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020 σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από επανεκκίνηση. Δυστυχώς, η χώρα παραμένει χαμηλά σε πραγματική απορρόφηση και ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τα διαθέσιμα, φτάνουν στην πραγματική οικονομία.

Υπό το πλαίσιο αυτό, θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερο βάρος στο σχεδιασμό και την έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων σχετικά με την έναρξη νέων δράσεων, κάτι το οποίο σήμερα δε συμβαίνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σύννεφα γύρω από τη διαφάνεια και τη διάθεση να υπάρξουν πραγματικά πολλές συμμετοχές, που δυνητικά θα μπορούσαν να προσφέρουν ανάσες σε ένα κομμάτι της αγοράς και να εξελίξουν, να διασφαλίσουν ή να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Προκαλεί τουλάχιστον δυσμενή σχόλια λοιπόν, η προκήρυξη της δράσης κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων” με αριθμό πρόσκλησης 1/2019 και ΑΔΑ: 64ΚΥ465Θ1Ω-474, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Και αυτό συμβαίνει, διότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων ήταν μόλις για πέντε ημέρες, από Παρασκευή 8 έως Τρίτη 12 Μαρτίου, στις οποίες μεσολάβησε Σαββατοκύριακο και η αργία της Καθαράς Δευτέρας.

Αξίζει να σημειωθεί, πως αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. Στόχος είναι να ωφεληθούν περίπου 26.852 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες καθώς και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Με δεδομένο πως η προθεσμία αφορά τη δυνατότητα ενός κέντρου κατάρτισης να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ωφελουμένους του μέτρου που θα απασχοληθούν για μερικούς μήνες σε Δήμους και Περιφέρειες, αντιλαμβάνεστε ότι εγείρονται πολλά ερωτηματικά από τη σκοπιμότητα επιλογής τόσο της συγκεκριμένης ημερομηνίας, όσο και για το μικρό χρονικό περιθώριο υποβολής συμμετοχής.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται το Υπουργείο:

α) Για ποιο λόγο επιλέχθηκε τόσο σύντομη προθεσμία υποβολής προτάσεων; Πως αιτιολογείται η επιλογή μιας ημερομηνίας με μόλις δύο πραγματικά εργάσιμες ημέρες;

β) Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι το πέρας της προθεσμίας; Είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ικανοποιημένη από τον αριθμό των συμμετοχών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας;

20191203 ΕΡΩΤΗΣΗ Προβληματική προκήρυξη προγράμματος

 

Απάντηση Υπουργείου