Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΡΩΤΗΣΗ | Σχεδιασμός Τουριστικής Πολιτικής και προβλήματα από το φαινόμενο υπερπληθυσμού μεδουσών

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Επειδή ο σχεδιασμός για την επόμενη τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει και ο κύριος στόχος όλων των θεσμικών φορέων είναι η καλύτερη δυνατή οργάνωση της. Και επειδή, είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί ή να ενταθεί την επόμενη χρονιά το φαινόμενο με τις μέδουσες στον Κορινθιακό κόλπο, ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας και ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης κατέθεσαν από κοινού Ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας να ενημερωθούν για τις προθέσεις και το σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του.

Πιο συγκεκριμένα, ζητούν από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού να ενημερώσουν σχετικά με:

1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας στο σύνολο του Κορινθιακού Κόλπου
2. Αν πρόκειται να ενισχυθούν οι λιμενικές δυνάμεις με προσωπικό και μέσα για το σκοπό αυτό.

3. Ποιες είναι οι κυβερνητικές προθέσεις περί ένταξης του Κορινθιακού στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura και κατά πόσο μια τέτοια ένταξη μπορεί να συμβαδίσει με την υφιστάμενη ανθρώπινη δραστηριότητα.

4. Αν υπάρχει διάθεση για ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν τουριστικά την περσινή χρονιά, μέσα από επιπλέον διαφημιστική προβολή.

5. Αν υπάρχει συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς  της περιοχής προκειμένου να τοποθετηθούν ειδικά δίχτυα προστασίας από τους υπερπληθυσμούς μεδουσών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Τουρισμού

Θέμα: Σχεδιασμός Τουριστικής Πολιτικής και προβλήματα από το φαινόμενο υπερπληθυσμού μεδουσών

21.12.2017

κ. Υπουργοί,

Το φαινόμενο έξαρσης του πληθυσμού των μεδουσών το 2016 και το 2017, αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα για τις παράκτιες περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς αυτές βασίζονται εν πολλοίς στον τουρισμό της θερινής περιόδου. Το αποτέλεσμα ήταν σε πολλές περιοχές η μείωση της τουριστικής κίνησης, κάτι που σημαίνει πως επλήγη σημαντικά η τοπική οικονομία των περιοχών

Η μεγάλης έντασης παράνομη αλιεία, επιφέρει σοβαρότατες επιπτώσεις στο υποθαλάσσιο τροφικό πλέγμα, με αποτέλεσμα καταστροφές στα σχετικά οικοσυστήματα. Αυτό το γεγονός σε βάθος χρόνου δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον και έχει αρνητικές συνέπειες και στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Επειδή ο σχεδιασμός για την επόμενη τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει και ο κύριος στόχος όλων των θεσμικών φορέων είναι η  καλύτερη δυνατή οργάνωση της.

 και Επειδή, σύμφωνα και με την απάντηση (Αρ.Πρωτ. 477/13-7-2017) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το φαινόμενο είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί ή να ενταθεί την επόμενη χρονιά, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

α) Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας στο σύνολο του Κορινθιακού Κόλπου, έπειτα και από την έξαρση του φαινόμενου των μεδουσών;

β) Είναι στις προθέσεις σας η ενίσχυση του Λιμενικού στις παράκτιες περιοχές με επιπλέον προσωπικό και μέσα, προκειμένου να αναχαιτιστεί το φαινόμενο της παράνομης αλιείας και της υπεραλίευσης;

γ) Ποια είναι η θέση σας για την προοπτική ένταξης του Κορινθιακού Κόλπου στο δίκτυο προστασίας Natura 2000; Υπάρχει η δυνατότητα να συμβεί αυτό και παράλληλα να ληφθεί υπόψη η λειτουργία των υφιστάμενων εμπορικών και τουριστικών λιμανιών, των δραστηριοτήτων θαλάσσιου τουρισμού αλλά και των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές εκατέρωθεν του Κορινθιακού; Εξετάζετε το ενδεχόμενο να ενταχθεί το σύνολο του Κορινθιακού κόλπου στο δίκτυο προστασίας Natura 2000 ή κάποιες ζώνες του;

δ) Έπειτα από το ζήτημα που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2017  με τις μέδουσες, υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε φέτος να μη δημιουργηθεί ανάλογο πλήγμα στις τουριστικές επιχειρήσεις; Είναι στις προθέσεις σας η υλοποίηση επιπλέον τουριστικής προβολής για τις περιοχές που πέρσι επλήγησαν;

ε) Υπάρχει συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των περιοχών που «βρέχονται» από τον Κορινθιακό, προκειμένου να ληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα για την προστασία των λουομένων και να μην συνεχιστεί η μείωση της τουριστικής κίνησης και του χρόνου, όπως με την τοποθέτηση ειδικών διχτυών; Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του από το ΕΣΠΑ ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας

Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας

20172112 ΕΡΩΤΗΣΗ για τον Κορινθιακό

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπουργείου Περιβάλλοντος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπουργείου Εσωτερικών