Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΡΩΤΗΣΗ | Χαμηλή ενεργοποίηση και απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και το 2017

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Χρίστος ΔήμαςΗ πραγματική οικονομία ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας, την ώρα που εξασφαλισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, παραμένουν αναξιοποίητοι από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με αφορμή την κατάσταση αυτή, ο βουλευτής Κορινθίας και Αναπλ.Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της ΝΔ κ. Χρίστος Δήμας, κατέθεσε την παρακάτω Ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

12.09.2017

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Χαμηλή ενεργοποίηση και απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και το 2017

Το προηγούμενο έτος, στον ψηφισμένο από την Βουλή των Ελλήνων προϋπολογισμό του 2017, η Κυβέρνηση έθεσε ως δημοσιονομικό στόχο εισροής κοινοτικών πόρων έως το τέλος του 2016 τα 2,28 δις Ευρώ. Αντί αυτού, και όπως έχει απαντήσει το Υπουργείο, οι εισροές από δαπάνες έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανήλθαν σε 1,61 δις Ευρώ, αποκλίνοντας του στόχου κατά 29%.

Για το έτος 2017, τρεις μήνες πριν την λήξη αυτού, τα μηνύματα είναι ανησυχητικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με εξαίρεση τα συνεχιζόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 έργα, ελάχιστα είναι τα νέα έργα που έχουν ξεκινήσει ώστε να δώσουν ώθηση στην οικονομία.

Ενδεικτικά της συνολικής αποτυχίας αναφέρονται τα εξής:

  • Επιχειρηματικότητα: Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ακόμα και σε δράσεις που έχουν προκηρυχθεί το Φεβρουάριο του 2016. Μόλις 5/24δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020, που είχαν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έχουν προκηρυχθεί.
  • Ανενεργά Ταμεία: Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund),  Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), Ταμείο για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον, Ταμείο Υποδομών, Ταμείο Μικροπιστώσεων.
  • Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη: Ούτε 1 ευρώ μέχρι σήμερα για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
  • Υποδομές Μεταφορών και Περιβάλλον: Χάνεται πολύτιμος χρόνος λόγω των παλινωδιών της κυβέρνησης, απουσίας σχεδιασμού και κακής νομοθέτησης. Ανυπαρξία μεγάλων διαγωνισμών. Καθυστέρηση/ κατακερματισμός του Πάτρα-Πύργος. Καθυστέρηση στα έργα ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα
  • Αγροτική Ανάπτυξη, Αλιεία: Η απορρόφηση πόρων στο ΕΠ Αλιείας 2014-2020 είναι μόλις 1%.

Παρόλα αυτά ο Πρωθυπουργός της χώρας στην ομιλία που παραχώρησε  στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (11.9.2017) σημείωσε ότι :

«Ανάλογη σημασία για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει και η μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και η δημιουργία καινούργιων.

Η Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η πρώτη χώρα στην απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. 

Αυτό σημαίνει εισροή πόρων 11 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία από το 2015 και μετά, στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της επιχειρηματικής καινοτομίας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού….»

ΠΗΓΗ: http://primeminister.gr/2017/09/11/16330 

Την ίδια ώρα που εκφωνούσε την ομιλία του, οι επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.espa.gr και www.anaptyxi.gov.gr αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://cohesiondata.ec.europa.eu/ τον διαψεύδουν αναφανδόν.

  • Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Συνδρομή) για τα 7 Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα και τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα ανέρχεται σε 20.382.316.870 € https://www.espa.gr/el/Documents/OPs2014-2020_FinancialData.pdf

Ήτοι 20.752.333.726 € συνολική Κοινοτική Συνδρομή

Στις 12.09.2017 στην ιστοσελίδα http://anaptyxi.gov.gr/ που επικαιροποιεί συνεχώς τις δαπάνες σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής αναφέρει απορρόφηση 12,48% και ταυτόχρονα δαπάνες 1.791 εκ, ενώ το πηλίκο δαπανών (1.791 εκατ.) προς συνολική Κοινοτική Συνδρομή (20.752 εκατ.) ανέρχεται σε 8,63%.

Παράλληλα, στην αντίστοιχη ανάλυση της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://cohesiondata.ec.europa.eu/  στην ειδική αναφορά για τη χώρα μας εμφανίζει παραπλήσια Κοινοτική Συνδρομή ύψους 20.352.316.870 € και δαπάνη (spent) 1.826.825.317 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό δαπανών 9%.

Συνεπώς και στις δύο προσεγγίσεις τα ποσοστά 8,63% και 9% απέχουν σημαντικά από ποσοστό της τάξης του 12,48% που χρησιμοποιείται σε επίσημες ανακοινώσεις του  Υπουργείου όπως π.χ. στο κλείσιμο του 2016 (11.35%) (πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=889)

Παράλληλα, ο ισχυρισμός της Κυβέρνησης περί πρώτης θέσης σε απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ στις χώρες τις Ε.Ε. διαψεύδεται παντελώς από τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην ίδια ιστοσελίδα https://cohesiondata.ec.europa.eu/ στην Ελλάδα έχουν εισρεύσει 4,158 δισεκατομμύρια και η χώρα κατατάσσεται 6η από πλευράς εισροής Κοινοτικών Πόρων και αυτή οφειλόμενη στην υψηλότατη προχρηματοδότηση – υψηλότερη ανάμεσα σε όλα τα Κράτη-Μέλη- ενώ σε όρους ενδιάμεσων πληρωμών (interim payments) που αφορούν πραγματικές δαπάνες, μόλις στην 11η θέση.

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα  στοιχεία που αποδεικνύουν τόσο την ισχνή ενεργοποίηση νέων δράσεων όσο και τις ανακρίβειες επί των επίσημων στοιχείων περί απορρόφησης που παραθέτει η Κυβέρνηση, ερωτάται ο κ. Υπουργός,

  1. Ποιος είναι ο αντίστοιχος δημοσιονομικός στόχος για την εισροή κοινοτικών πόρων για το έτος 2017 από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτός δηλώθηκε στην Ε.Ε. στις αρχές του έτους; Έχει αναθεωρηθεί/υποβιβασθεί εντός του έτους;
  2. Ποιες είναι οι Πιστοποιηθείσες Δαπάνες Ενωσιακής Στήριξης από την αρχή του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι σήμερα συνολικά και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (7 Τομεακά, 13  Περιφερειακά, 6 Διμερή) και ποιο το πραγματικό ποσοστό απορρόφησης ανά πρόγραμμα και συνολικά;
  3. Ποια η μέχρι σήμερα εισροή κοινοτικών πόρων για το έτος 2017 συνολικά και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα;
  4. Σε ποιο ύψος έχει αναλωθεί το εγκεκριμένο ΠΔΕ του έτους 2017 για την χρηματοδότηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020;