Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ερώτηση για τις εισπρακτικές εταιρείες

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

imgres-1

 

 

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Επανεξέταση και τροποποίηση του γενικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικών εταιρειών»).

Μία από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των απαραίτητων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν ληφθεί είναι πως πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους από τα δάνεια (καταναλωτικά, επαγγελματικά κλπ.).

Πέραν της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους καλούνται να απαντήσουν στα συχνές και ενοχλητικές τηλεφωνικές κλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Ν3758/2009), κάνοντας τους έτσι να νιώθουν το πρόβλημά τους πιο έντονο. Επίσης, οι εταιρείες αυτές κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος επικοινωνίας που έχουν με τον οφειλέτη. Παράλληλα, πολλές φορές διατηρούν τους αριθμούς επικοινωνίας, δικαίωμα το οποίο κανονικά έχουν μόνο οι τράπεζες.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως οι εταιρείες αυτές δρουν – παρά τις τροποποιήσεις του Ν4038/2012- με μοναδικό στόχο την αποπληρωμή των οφειλών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της δράσης τους στην ατομική και οικογενειακή κατάσταση του καθενός μας. Οι συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις σε ένα άτομο που αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του, αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο άσκησης ψυχολογικής βίας, αφού γνωρίζουν την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ακόμη, η διατήρηση των στοιχείων επικοινωνίας από τις εταιρείες δε σέβεται καθόλου τα προσωπικά τους δεδομένα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Πρόκειται να επανεξετασθεί και να τροποποιηθεί το γενικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, αλλά και τις επιπτώσεις της στους συμπολίτες μας;

Πρόκειται να περιορισθούν οι τηλεφωνικές κλήσεις προς τους συμπολίτες μας ή να βρεθεί εναλλακτικά κάποιος άλλος τρόπος ειδοποίησης χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά τους;

Έχουν τεθεί υπόψη τους ή έχουν προκύψει από ελέγχους των αρμόδιων φορέων περιστατικά παράβασης προσωπικών δεδομένων από τις εισπρακτικές εταιρείες; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν για την προστασία των πολιτών;

Ο ερωτών βουλευτής
Χρίστος Δήμας

Ερώτηση_εισπρακτικές εταιρείες