Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ερώτηση για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

 

Νοσοκομείο Κορίνθου

 

 

25 Ιουλίου 2012
Βουλευτής Κορινθίας, Νέα Δημοκρατία

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Επείγοντα Προβλήματα Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αντιμετωπίζει επείγοντα προβλήματα λόγω των οποίων αδυνατεί να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες ιατρικής περίθαλψης του νομού Κορινθίας. Εκτός όμως από τους πολίτες της Κορινθίας, το Γενικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί πολύ περισσότερους ανθρώπους, διότι βρίσκεται σε κόμβο της Εθνικής Οδού και επιπλέον το καλοκαίρι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται από τον εσωτερικό τουρισμό και τα Σαββατοκύριακα υπερπολλαπλασιάζεται.
Μεταξύ των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο είναι τα εξής:
1. Προβλέπονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις παιδιάτρων, οι οποίες είναι όλες κενές. Παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες που γίνεται από το προσωπικό δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν οι εφημερίες του μήνα. Τις ημέρες που δεν υπάρχει εφημερία της παιδιατρικής διακομίζονται και οι τοκετοί.
2. Εκτάκτως πριν δύο περίπου μήνες βγήκε σε αναρρωτική ο Διευθυντής της χειρουργικής, ο οποίος κατά πληροφορίες θα πάρει αμέσως μετά σύνταξη. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι οι τρείς εν ενεργεία χειρουργοί (6 οργανικές θέσεις) να αδυνατούν να καλύψουν τις εφημερίες. Ως εκ τούτου, από τις 17 Ιουλίου δεν εφημερεύει η χειρουργική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εκτός από τα επείγοντα ιατρικά περιστατικά του νομού καθημερινά υπάρχουν πολλά τροχαία στην εθνική οδό.
3. Στην Γυναικολογική/Μαιευτική λόγω της αποχώρησης της επικουρικού γυναικολόγου οι εναπομείναντες τρεις γυναικολόγοι αδυνατούν να καλύψουν όλες τις εφημερίες με αποτέλεσμα τα έκτακτα περιστατικά να διακομίζονται σε εφημερεύοντα νοσοκομεία εκτός νομού.
4. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση αποζημίωσης ύψους 950.000,00€. Το Υπουργείο μετά από ενημέρωση της προηγούμενης διοίκησης κατέβαλε στο Νοσοκομείο 500.000,00€, τα οποία όμως απέχουν μακράν και από τα δεσμευμένα για να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:
α. Αν υπάρχουν σχέδια για την συμπλήρωση του ιατρικού προσωπικού (πχ. παιδιάτρου, χειρουργού, γυναικολόγου κα) ώστε να μπορέσει το Νοσοκομείο να εκπληρώνει τις βασικές του υποχρεώσεις;
β. Αν θα καλυφθούν οι εφημερίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου με μετακινήσεις ιατρών από άλλα Νοσοκομεία;
γ. Αν θα καταβληθεί άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου το υπόλοιπο του δεσμευμένου ποσού, δηλαδή 450.000,00€;

Ο ερωτών βουλευτής

Χρίστος Δήμας
Ερώτηση_Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Απάντηση_Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης