• Home »
  • Άρθρα »
  • Η ενδυνάμωση και η ζωντάνια υγιών και βιώσιμων μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων που στρέφονται και στις διεθνείς αγορές αποτελεί στοίχημα για την ελληνική οικονομία – Άρθρο στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Η ενδυνάμωση και η ζωντάνια υγιών και βιώσιμων μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων που στρέφονται και στις διεθνείς αγορές αποτελεί στοίχημα για την ελληνική οικονομία – Άρθρο στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Print Friendly

dimas-site

Άρθρο του Χρίστου Δήμα στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» (17.09.2015)

Επενδύσεις για την ανάπτυξη

Κάθε νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα νομίζει ότι «θα εφεύρει τον τροχό», κάνει αλλαγές στη διοίκηση, καταργεί παλιές υπηρεσίες ή τις παρακάμπτει δημιουργώντας νέες, παράλληλες δομές, με αποτέλεσμα να περνά πολύ καιρός έως ότου μια νέα κυβέρνηση προσαρμοστεί.

Έτσι και στο θέμα των επενδύσεων, όλοι τονίζουν πόσο σημαντικές είναι ιδιαίτερα οι ξένες επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ωστόσο εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει δοθεί καμία επιχορήγηση για την προώθηση των επενδύσεων στην ελληνική αγορά. Το μερίδιο της βιομηχανίας στο ελληνικό ΑΕΠ είναι μικρό ενώ ακόμη και στην περίοδο προ κρίσης πολλά σημαντικά βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα εισάγονταν.

Αφότου ξέσπασε βέβαια η κρίση, κατέστη σαφές ότι το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας, που βασίζονταν σε μη παραγωγικούς τομείς και στον υπερδιογκωμένο δημόσιο τομέα, δεν ήταν βιώσιμο. Από το 2012 και έπειτα γίνεται λόγος για την ανάγκη προώθησης των εξαγωγών και ενίσχυσης των τομέων της οικονομίας που είναι εξωστρεφείς, ενώ θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, κανείς δεν διατυπώνει με σαφήνεια πως θα συμβεί αυτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν δύσπιστη έναντι των μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων, ενώ, δεδομένου ότι τα κρατικά ταμεία είναι άδεια, ο μόνος τρόπος να εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο στην ελληνική βιομηχανία είναι η αξιοποίηση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της Ε.Ε. από το οποίο προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα λάβει περίπου 35 δις ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για 20 δις ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία και 15 δις ευρώ από τους πόρους για την αγροτική πολιτική. Τα κονδύλια αυτά είναι διαθέσιμα εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις περιλαμβανομένης και της εφαρμογής της συμφωνίας για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Παρέχεται ήδη τεχνική συνδρομή στις ελληνικές αρχές ώστε να μπορέσουν να εκταμιεύσουν τους πόρους αυτούς. Το εμπροσθοβαρές όμως στοιχείο του συγκεκριμένου πακέτου δεν είναι το ύψος των κονδυλίων – που βέβαια είναι σημαντικό – αλλά η ευελιξία απορρόφησης των χρημάτων αυτών με μικρή ή καθόλου εθνική συμμετοχή, καθώς και η αναδρομική αξιοποίηση πόρων που κινδυνεύουν να χαθούν από την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η Ελλάδα, πράγματι, κατά τους προηγούμενους επτά μήνες παρουσίασε δυστοκία απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, χωρίς όμως να έχει προτάξει άλλες προτεραιότητες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι επί της κυβερνήσεως Σαμαρά το ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ, χάρη και της συνδρομής της Ομάδας Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα.

Η βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης. Οι πόροι αυτοί εφόσον διοχετευτούν στην αγορά και στην πραγματική οικονομία, θα αποτελέσουν κίνητρο και δυνατότητα είτε σε νέες είτε σε υπάρχουσες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητες τους και να προσεγγίσουν και τις ξένες αγορές. Η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεξάρτητων επαγγελματιών, που συνήθως συστήνουν μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και μονοπρόσωπες και που δεν έχουν την τεχνογνωσία, το μέγεθος ή το κεφάλαιο για να στραφούν στις εξαγωγές. Δεν αρκεί λοιπόν η ενίσχυση της ποιότητας, αλλά και των συνεργατικών δικτύων, των δικτύων μάρκετινγκ και διανομής, ώστε η ελληνική αγορά να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό μάλιστα θα πρέπει να γίνει χωρίς διακρίσεις στο σύνολο της παραγωγικής βάσης, από τον τουρισμό και την γεωργική παραγωγή μέχρι την μεταποίηση και τις υπηρεσίες.

Η ενδυνάμωση και η ζωντάνια υγιών και βιώσιμων μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων που στρέφονται και στις διεθνείς αγορές θα είναι τελικά εκείνα τα στοιχεία που θα καταστήσουν την Ελλάδα μια οικονομία, έναν τόπο που θα κερδίσει τη διεθνή εμπιστοσύνη. Εφόσον αυτό επιτευχθεί τότε πολύ πιο γρήγορα από ότι φαντάζεται κανείς, η χώρα θα προσελκύσει επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον παράγοντας εθνικό πλούτο, ικανό να δημιουργήσει ελπίδα και αισιοδοξία στους πολίτες της χώρας.