Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για μεταβολές στον αμπελοοινικό τομέα/ αμπελοκαλλιέργειες

Print Friendly

ampelia

Προς:
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Ενημερωτικό Υπόμνημα επί της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324Β/27-12-2013)
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφορά, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω το ενημερωτικό υπόμνημα του κ. Νικόλαου Παλυβού (Γεωπόνου του Δήμου Νεμέας) επί της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324Β/27-12-2013).

Αναφορά_ΚΥΑ για μεταβολές αμπελοκαλλιέργειες_24.01.2014