Μετάβαση στο περιεχόμενο

“Νοικοκύρεμα” στη δημόσια διοίκηση (video)

FacebookTwitterEmailPrintFriendly


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έαν έπερεπε με μία λέξη να χαρακτηρίσω το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αυτή η λέξη θα ήταν η λέξη «νοικοκύρεμα».
Πιο συγκεκριμένα,

1. «Νοικοκύρεμα» στις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων.

Καταργούνται άδειες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, ενώ γίνονται πιο αυστηροί οι όροι χορήγησης αναρρωτικών και άλλων αδειών.

· Για παράδειγμα, η μηχανογραφική- άδεια για χρήση Η/Υ. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υφίσταται τη στιγμή που η χρήση των Η/Υ είναι πλέον απαραίτητη για τη διεκπεραίωση των καθημερινών καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων. Ας καθιερωθεί όμως ένα 15λεπτο ανά 2ωρο ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων.

· Η χορήγηση των αναρρωτικών αδειών. Απαιτείται πια ιατρική γνωμάτευση, ενώ μειώνεται και ο συνολικός αριθμός των ημερών που δικαιούται ο υπάλληλος. Παράλληλα, προβλέπεται κατ’ οίκον έλεγχος των ασθενών από ιατρό της υπηρεσίας, ενώ η μη διενέργεια του ελέγχου αυτού συνεπάγεται πειθαρχικό παράπτωμα.

Να υπογραμμίσω πως αυτό είναι κάτι που ο συνεπής εργαζόμενος όχι μόνο το επιθυμεί, αλλά το απαιτεί. Πολύ απλά δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα κάποιον ο οποίος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του με κάποιον ο οποίος είναι ασυνεπής για να μη πω πως είναι επιρρεπής στην κοπάνα.

· Ακόμη, μειώνονται οι ημέρες άδειας ακαδημαϊκών εξετάσεων. Πλέον εξασφαλίζεται μια ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική επιμόρφωση του υπαλλήλου αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση των καθηκόντων του.

Την ίδια στιγμή όμως, δεν περιορίζονται μόνο οι άδειες. Εκεί που πρέπει, επεκτείνονται. Ως νέος πατέρας, με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω πως το νομοσχέδιο αποκαθιστά το αίσθημα της ισότητας και ισονομίας των φύλων και παράλληλα εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με τις κοινοτικές υποχρεώσεις, μιας και δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση είτε του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου. Έτσι, επιδιώκεται ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

Επίσης, προβλέπονται ευνοϊκοί όροι χορήγησης γονικών αδειών για γονείς διδύμων.

2. «Νοικοκύρεμα στα πειθαρχικά ζητήματα».

Τα πειθαρχικά συμβούλια πρέπει να συνεδριάζουν σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να προστατεύουν τόσο την υπηρεσία όσο τους εργαζόμενους. Συνεπώς, επιταχύνεται η πειθαρχική διαδικασία και η έκδοση αποφάσεων από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ προβλέπεται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση τακτικών μελών.

Να σημειώσω, πως από πρόσφατο έλεγχο-έρευνα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελέγχου Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά με την πειθαρχική πορεία ποινικών υποθέσεων υπαλλήλων, προέκυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες όλων σχεδόν των φορέων δεν προβαίνουν σε ενέργειες για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας για υπαλλήλους για τους οποίους είχαν ενημερωθεί αρμοδίως για την ποινική τους δίωξη, επικαλούμενες:

· μη γνώση της δικογραφίας,

· αναμονή της ολοκλήρωσης της ποινικής διαδικασίας

· ή μη ενημέρωση των διοικητικών υπηρεσιών από τους επικεφαλής των υπηρεσιών στους οποίους είχε σταλεί η σχετική ενημέρωση.

Επιπλέον στον Υπαλληλικό Κώδικα δεν προβλέπονται ρητά συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν υποχρεωτικά οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι σε περίπτωση ενήμερωσης τους για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος υπαλλήλων τους.

Επομένως ήταν απολύτως απαραίτητο να προβλεφθεί ρύθμιση στον Υπαλληλικό Κώδικα που να υπογραμμίζει πως, οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι οφείλουν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να αποφάινονται αιτιολογημένα, για την κίνηση ή μη, πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος υπαλλήλων για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, έχουν υπάρξει παραπεμπτικά βουλεύματα ή καταδικαστικές αποφάσεις.

Πάλι, επισημαίνω, πως ο έντιμος δημόσιος υπάλληλος, απαιτεί να βγαίνουν δίκαιες και γρήγορες αποφάσεις ώστε να διαχωρίζουμε όταν πρέπει τα χλωρά από τα ξερά.

3. «Νοικοκύρεμα» στις αδικίες που υπέστησαν οι επιτυχόντες των διαγωνισμών 8Κ και 9Κ του ΑΣΕΠ.

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που εκκρεμούσε εδώ και αρκετά χρόνια: ο διορισμός των επιτυχόντων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ του 2010. Με άλλα λόγια, τα άτομα αυτά ενώ πέρασαν επιτυχώς το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για θέσεις μόνιμου προσωπικού στο ΙΚΑ και στην ΑΤΕ αντίστοιχα, αναμένουν εδώ και χρόνια τον διορισμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 9Κ/2008 επαναπροσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται, κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού 8Κ.

Μία μεγάλη αδικία αποκαθίσταται, έστω και μετά από αρκετά χρόνια ταλαιπωρίας.

4. «Νοικοκύρεμα» και στο Διαύγεια.

Είμαι βέβαιος, πως όλα τα πολιτικά κόμματα –μηδενός εξαιρουμένου- επιθυμούν την επέκταση και ισχυροποίηση του προγράμματος «Διαύγεια». Θέλω να πιστεύω πως αυτό δεν θα το εκφράσουν μόνο στη θεωρία αλλά θα το αποδείξουν και στη πράξη διά της θετικής τους ψήφου στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Εάν δεν ψηφίσουν την επέκταση και ισχυροποίηση του προγράμματος «Διάυγεια» τότε σίγουρα αιγείρει πολλά ερωτηματικά η πράξη τους.

Για το πρόγραμμα «Διαύγεια» προβλέπονται διατάξεις για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Καθώς η διαφάνεια αποτελεί έννοια σύμφυτη με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη χρηστή διοίκηση, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν οι κρατικοί φορείς.

Κατά συνέπεια, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να τις επικαλεστεί δικαστικά και να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δαπανών.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι διατάξεις του παρόντος νομοσχέδιου προσπαθούν να διορθώσουν λάθη και να αντιμετωπίσουν παθογένειες του δημόσιου τομέα όπως:

· η κατάχρηση των δικαιωμάτων,

· η παράλειψη επιβολής ποινών και άσκησης πειθαρχικής διαδικασίας,

· η έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών διορισμών,

· η ελλιπής διαφάνεια

· και η αίσθηση απουσίας του κράτους από τον πολίτη.

Στις μέρες μας, όπου ο πολίτης έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο κράτος και στους θεσμούς, οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια:

· τη δημιουργία ενός δημόσιου τομέα που θα χαρακτηρίζεται από εγγύτητα στον πολίτη,

· διαφάνεια,

· ικανό προσωπικό,

· αξιοκρατικές διαδικασίες προσλήψεων,

· τη διευρυμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου

· καθώς και την άμεση καταδίκη των ανάρμοστων συμπεριφορών των δημοσίων υπαλλήλων.

Μόνο έτσι, θα μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα κράτους-πολίτη στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης κοινωνίας.

Με άλλα λόγια, το νομοσχέδιο αυτό κάνει ένα σημαντικό «νοικοκύρεμα» στην δημόσια διοίκηση και επειδή είναι πέρα και πάνω από μικρό-κομματικές λογικές σας καλώ να το υπερψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ πολύ.