Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ομιλία Χρίστου Δήμα για τη δημόσια διοίκηση (video)

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

)

Ομιλία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη δημόσια διοίκηση και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πραγματοποίησε ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Στην ομιλία του ανέφερε πως χρειαζόμαστε ένα δημόσιο όχι μόνο φιλικό προς τους πολίτες αλλά ένα δημόσιο αποτελεσματικότερο, αποδοτικότερο και αξιοκρατικότερο. Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια στην επίτευξη του παραπάνω στόχου καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, μειώνει τις κρατικές δομές όπου χρειάζεται να μειωθούν και εισάγει την ουσιαστική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, την οποία όχι μόνο επιθυμούν αλλά την απαιτούν οι έντιμοι και καλοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Επιπλέον, ο Χρίστος Δήμας, πρότεινε πως θα μπορούσαν να υπάρξουν παραπάνω κίνητρα αποδοτικότητας (πριμ ανταποδοτικότητας) για τους δημόσιους υπαλλήλους που αξιολογούνται με άριστα επί χρόνια, ενώ θα μπορούσαν να υπάρξουν επιμορφωτικά σεμινάρια (όπως π.χ. για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών) για όσους δημόσιους υπαλλήλους τα χρειάζονται. Τέλος, επεσήμανε ότι έχει φθάσει η στιγμή για να ανοίξει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος σε θέματα όπως η άρση της βουλευτικής ασυλίας, η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, η επανεξέταση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και οι αρμοδιότητες και ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πιο αναλυτικά η ομιλία:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αναδιοργάνωση των κρατικών δομών συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
Στόχος μας είναι ένα δημόσιο το οποίο δεν θα είναι, μόνο πιο φιλικό προς στους πολίτες, αλλά θα πετυχαίνει τους στόχους των τριών Α, θα είναι:
Αποτελεσματικότερο
Αποδοτικότερο και
Αξιοκρατικότερο

Σε μεγάλο βαθμό, το νομοσχέδιο αυτό επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους.

Αποτελεσματικότερο κράτος σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία:
Θα αναφέρω τέσσερα παραδείγματα όπου μειώνεται η γραφειοκρατία.

1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες. Πολύ απλά αντί να επωμίζεται ο πολίτης την ευθύνη να δείξει ότι ένα έγγραφο είναι πρωτότυπο, αυτό περνάει στις υπηρεσίες οι οποίες εκδίδουν τα έγγραφα.
2. Ένας πολίτης ή μία επιχείρηση η οποία θα υποβάλλει φωτοαντίγραφα αναλαμβάνει την ευθύνη και θα είναι σαν να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια και την αλήθεια των φωτοαντιγράφων. Φυσικά αν δεν είναι ακριβή ή αληθινά θα έχει ποινικές ευθύνες.

3. Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης αντί να δημοσιεύουν υποχρεωτικά στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ τις τροποποιήσεις καταστατικού και τους ετήσιους ισολογισμούς μπορούν να το κάνουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

4. Καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Αποδοτικότερο κράτος σημαίνει όμως ότι μειώνεται και το κράτος εκεί όπου πρέπει να μειωθεί:

1. Συνεπώς, καταργούνται φορείς των οποίων η αποστολή ή ο ρόλος μπορεί να ασκηθεί καλύτερα από μία άλλη υφιστάμενη δομή του κράτους.

2. Nομικά πρόσωπα τα οποία που ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά και

3. Συγχωνεύονται κλαδικά ερευνητικά κέντρα σε ένα ενιαίο φορέα.

Επίσης το νομοσχέδιο θέτει ξεκάθαρους στόχους για:

1. Καλύτερο συντονισμό για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και δράσεων

2. Δημιουργία συνεργειών στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

3. Εφαρμογή οριζόντιας προσέγγισης: «μία δημόσια πολιτική μπορεί και πρέπει να ασκείται από μία δομή».

4. Και, ενδυνάμωση ελέγχου της δημοσιονομικής δαπάνης και της λογοδοσίας

5. Επίσης, συγκέντρωση συναφών αρμοδιοτήτων σε μία δομή, ώστε να προκύψει διάχυση της τεχνογνωσίας και καλύτερες πρακτικές

Αξιοκρατικότερο κράτος:
Επιτέλους προχωράμε στην ουσιαστική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι ο καλός και έντιμος δημόσιος υπάλληλος όχι μόνο επιθυμεί την αξιολόγηση, αλλά την απαιτεί την αξιολόγηση διότι πολύ απλά θέλει να δει ότι οι κόποι του και η εργασία του και η συνέπειά του να ανταμείβονται .
Η βαθμολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων με βαθμούς 9 και 10, όπως συμβαίνει σήμερα, αναιρεί τη σημασία της λογικής της αξιολόγησης, την καθιστά ανούσια.

Πλέον μόνο το 25% των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα. Συνεπώς, έχουμε μια κατάταξη.

Κατά τη δική μου άποψη κύριε Υπουργέ, θα ήταν και φρόνιμο να μπορούσε να υπήρχε και ένα πριμ ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μάλιστα επί σειρά ετών βαθμολογούνται με άριστα, να μπορούσαν να είχαν ένα κίνητρο παραπάνω. Δεν ξέρω εάν αυτό θα είχε να κάνει με την πρόοδο τους ή ακόμη και ένα οικονομικό πριμ. Όπως αντίστοιχα, θα μπορούσαν να υπήρχαν επιπλέον επιμορφωτικά σεμινάρια σε όσους τα χρειάζονται. Δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα για τη χρήση ας πούμε των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να είναι εκτενέστερη και καλύτερη.

Η αξιοκρατία όμως εξετάζεται ακόμα και αναδρομικά.

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται αντικειμενικός και αδιάβλητος μηχανισμός επανελέγχου για κάθε είδους μετατροπής σύμβασης εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου από τον ΑΣΕΠ.

Μάλιστα, οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατέληξαν σε ανησυχητικά ευρήματα αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την μετατροπή εργασιακών σχέσεων σε αορίστου χρόνου.

Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι έχει φτάσει το σημείο όπου πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Έχει φτάσει η στιγμή όπου πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή όχι μόνο τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης αλλά γενικότερα το πολιτικό σύστημα.

Πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε και να συζητήσουμε για θέματα όπως:

• Η άρση της βουλευτικής ασυλίας
• Η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης των υπουργών
• Η επανεξέταση της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα
• Ένα καινούριο εκλογικό σύστημα
• Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων
• Και ακόμα, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τα πράγματα είναι πολύ απλά.

Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα –είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν – αυτοί είναι γνήσια συντηρητικοί, καταψηφίζουν τα πάντα, ακόμα και την αξιολόγηση.
Αντιθέτως, υπάρχουν οι άλλοι οι όποιοι πιστεύουν σε ένα αποτελεσματικότερο, σε ένα αποδοτικότερο και σε ένα αξιοκρατικότερο κράτος, αυτοί θέλουν την πραγματική πρόοδο και στηρίζουν όχι μόνο το νομοσχέδιο αλλά και αυτήν την κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.