Συμμετοχή στη Βουλή των Εφήβων

Print Friendly

Ο βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας συμμετείχε στις εργασίες της Βουλής των Εφήβων η οποία διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν Πρόεδρος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό (bullying). Οι περισσότεροι έφηβοι βουλευτές παρουσίασαν ρεαλιστικές και δημιουργικές απόψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και υποσχέθηκαν πως θα προσπαθήσουν και μέσω της μαθητικής κοινότητας (δεκαπενταμελή) να ασχοληθούν με την καταπολέμηση του φαινομένου.