Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρ. Δήμας: «Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ερευνητικών Ινστιτούτων»

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας και παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία στην ερευνητική κοινότητα, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο Ερευνητικά Κέντρα, ερευνητές, ερευνητικά έργα, μελέτες ή προγράμματα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και ανταποδοτικότητα προς το κοινωνικό σύνολο.

Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του ερευνητικού ιστού της χώρας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, o Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) ομότιμος καθηγητής κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας και τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ, οι οποίοι ανέλυσαν την διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα, επισημαίνοντας τις νησίδες αριστείας που αναδείχθηκαν από αυτή.

Η αξιολόγηση υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά από την βραβευμένη ψηφιακή πλατφόρμα “RIVIEW”, η οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας θα μπορούν να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές των Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Κάθε Ερευνητικό Κέντρο και τα Ινστιτούτα του είναι υπεύθυνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού τους έργου, τη διαμόρφωση αποτελεσματικών υποδομών, την οικονομική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και διαθέσιμης τεχνογνωσίας, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όταν ζητείται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, καθώς και για την αποτελεσματική απόδοση των υπηρεσιών τους, σύμφωνα και με τις διεθνείς πρακτικές.

Υπενθυμίζεται ότι συγκροτούνται Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων, υπό την εποπτεία του ΕΣΕΤΕΚ.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΒουλευτήςΚορινθίας κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Οι επιτροπές αξιολόγησης των Ινστιτούτων απαρτίζονταν από διακεκριμένους επιστήμονες σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν αλλά και να συμβουλεύουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα ώστε να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των εξειδικευμένων γνώσεων αλλά και της εμπειρίας που έχουν τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης. Στόχος της Πολιτείας είναι η αξιολόγηση να αξιοποιηθεί ουσιαστικά, τόσο στην επιπλέον ενίσχυση όσων αριστεύουν, αλλά και στην περαιτέρω στήριξη όσων έχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.»  

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής δήλωσε:

«Σήμερα βλέπουμε το αίσιο αποτέλεσμα μιας πολύμηνης προσπάθειας για την αξιολόγηση των Ερευνητικών Ινστιτούτων. Για τα αποτελέσματα αυτά συνεργάστηκαν άνω των 200 διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού με τη βοήθεια των μελών του ΕΣΕΤΕΚ και των στελεχών της Γενικής Γραμματείας. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Με μια διαδικασία η οποία για πρώτη φορά έγινε με τον τρόπο αυτό δίνει την δυνατότητα στην Πολιτεία, στους Ερευνητικούς Φορείς αλλά και στους Ερευνητές να έχουν μία πλήρη εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας στην χώρα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέβαλλαν σ’ αυτή τη διαδικασία».

Ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας δήλωσε:

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε μία πολύ επιτυχημένη εκδήλωση καθώς και μία εποικοδομητική κριτική, δεδομένου ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, διότι ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε το εν λόγω εγχείρημα σε τόσο μεγάλη έκταση.»

Ο κ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» τόνισε:

«Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώθηκε το κύριο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των 34 ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας. Αν και η ερευνητική κοινότητα έχει μακρόχρονη εμπειρία αξιολογήσεων, η νέα διαδικασία αξιολόγησης σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από το ΕΣΕΤΕΚ και τη ΓΓΕΚ, εστιάζοντας στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των Ινστιτούτων καθώς και στην υποστήριξη σχεδιασμού ερευνητικών πολιτικών. Για πρώτη φορά ορίστηκαν ξεχωριστές επιτροπές για κάθε Ινστιτούτο, οι οποίες πέρα από τη γενική αξιολόγηση, αξιολόγησαν και τις επιμέρους ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου. Επίσης τα Ινστιτούτα οργανώθηκαν σε 6 επιστημονικές περιοχές και οι επικεφαλής των επιτροπών  αξιολόγησης για κάθε περιοχή, ετοίμασαν και αναφορά για την περιοχή αυτή, με την υποστήριξη του ΕΣΕΤΕΚ. Περισσότεροι από 200 ερευνητές και ακαδημαϊκοί από το εξωτερικό, συμμετείχαν σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία, με μεγάλη διάθεση να βοηθήσουν στην προσπάθεια του ΕΣΕΤΕΚ και της ΓΓΕΚ. Για πρώτη φορά επίσης χρησιμοποιήθηκε υπολογιστική πλατφόρμα για όλα τα στάδια της διαδικασίας, και για την υποβολή των αναφορών των Ινστιτούτων και για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, η οποία δίνει επιπλέον τη δυνατότητα γραφικής παρουσίασης των δεδομένων των Ινστιτούτων (δεδομένα για το προσωπικό, τις χρηματοδοτήσεις, βιβλιομετρικά δεδομένα, κλπ), όπως έγινε στη διάρκεια της εκδήλωσης. Πρόκειται για την πλατφόρμα RIview που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, σε συνεργασία με το ΕΣΕΤΕΚ και τη ΓΓΕΚ. Το επόμενο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων, που θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.»